วิธีเลือกการชำระ

หลังจากที่ลูกค้ากรอกรายละเอียดที่อยู่ ด้านจะมีให้ลูกค้าเลือกว่าลูกค้าจะชำระเงินด้วยวิธีใด

โดยมีอยู่ 2 วิธี ได้แก่